FOLLOW US ON SOCIAL

  1. Home
  2. »
  3. ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା
  4. »
  5. ଶୀତଦିନେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ଶୀତଦିନେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ଶୀତଦିନେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ
SHARE NOW :

(ଲାଇଭ ଓଡିଶା ବ୍ୟୁରୋ): ଶୀତଦିନେ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ନେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ ଏହା ଶୁଷ୍କ ହେବା ସହ ତ୍ୱଚା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଗ୍ଲିସରିନ ଓ ଗୋଲାପ ଜଳକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ୍ୱଚା କୋମଳ ରହିବା ସହ ଭାଙ୍ଗ ପଡିବ ନାହିଁ। ଗ୍ଲିସରିନ ସହିତ ଗୋଲାପ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ତ୍ୱଚାକୁ ଚମକାଇଥାଏ । ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଗ୍ଲିସରିନ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସକାଳେ ତ୍ୱଚା କୋମଳ ଏବଂ ନରମ ହୋଇଯିବ ।ଏହାର ବ୍ୟବହାର ତ୍ୱଚାକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ଗ୍ଲିସରିନ ସହିତ ଗୋଲାପ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଗୋଲାପ ଜଳର ଆଣ୍ଟି-ଏଜିଂ ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ଲିସରିନର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ କୁଞ୍ଚନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ । ଗ୍ଲିସରିନ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ରାତିରେ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଶୀତର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ତେଲିଆ ରଖେ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts